Als therapeut ben ik aangesloten bij de beroepsvereniging SBLP en daarnaast ben ik aangesloten bij een overkoepelende organisatie RBCZ.
Er is een kwaliteitsbeleid ontwikkeld en een tuchtrecht ingesteld en er zijn kwaliteitscriteria geformuleerd.

Beroepsvereniging SBLP
SLBP: Stichting Beroepsorganisatie voor Lichaamsgerichte (Psycho)therapie.
www.sblp.nl

Klacht- en tuchtrecht via RBCZ
Geregistreerde Therapeuten zijn onderworpen aan de klachtenregeling en het tuchtrecht via de RBCZ. Als een cliënt of patiënt ontevreden is over een behandeling bij een van de aangesloten therapeuten en hij en de therapeut er in onderling overleg niet uitkomen, kan hij zijn klacht laten behandelen door de Klachtencommissie van de SBLP en eventueel daarna via de RBCZ door de stichting TCZ (Tuchtrecht Complementaire Zorg).

Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg – RBCZ 
Postbus 70
4700 AB Roosendaal
0165 564 652
info@rbcz.nu
www.rbcz.nu