Klacht- en tuchtrecht
Heb je een klacht? Dan hoop ik daar met je over te kunnen spreken.
Wil je niet mij maar iemand van mijn beroepsvereniging spreken, zoek dan contact met de vertrouwenspersoon van de SBLP via hun contactpagina.

Mocht dit niet voldoende zijn, dan kun je gebruik maken van een onafhankelijke klachtfunctionaris van de Cam-coöperatie waarbij ik ben aangesloten in het kader van de Wkkgz (Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg). Mijn registratienummer daar is 21117208.

Als deze stap nog geen bevredigende oplossing biedt, dan kun je een Geschil indienen bij de Onafhankelijke Geschillencommissie van de TCZ (Stichting Tuchtrecht Complementaire zorg)

Bovengenoemde stappen staan ook beschreven op de website van de beroepsvereniging.